"Niet zomaar een bijbelstudie"

Wat is CBSI?

De CBSI methode en het materiaal zijn gebaseerd op educatieve principes.  Hier vindt u deze principes beschreven. 

1. Individuele bijbelstudie

ledere deelnemer heeft een werkboek (u vindt een overzicht op de pagina studies). Deze werkboeken bestaan uit 4-10 lessen, elk bedoeld voor een week. Elke les begint met een aantal bijbelstudievragen die de deelnemers thuis beantwoorden om een beter inzicht in het te behandelende bijbelgedeelte te krijgen.

2. Stimulerende groepsdiscussie

De deelnemers komen (twee-) wekelijks bij elkaar om het bijbelgedeelte in kleine groepjes te bespreken onder leiding van getrainde leiders. De antwoorden worden besproken en nieuwe inzichten aan elkaar doorgegeven.

3. Effectief onderricht

Na de groepsgesprekken wordt het bijbelgedeelte in het kort toegelicht en wordt er een link gelegd naar de praktijk van ons leven.

4. Verdiepende commentaren

Elke les in het werkboek sluit af met een verdiepend commentaar op het bijbelgedeelte dat men na de bijeenkomst thuis leest.

5. Persoonlijke aandacht voor ieder afzonderlijk

Een belangrijk element is de onderlinge aandacht die de deelnemers aan elkaar geven waardoor iedereen Gods liefde leert ervaren.