"Niet zomaar een bijbelstudie"

Hier vindt u de sites van Community Bible Study International en Community Bible Study (USA).

Community Bible Study

CBSI Nederland is aangesloten bij Missie Nederland, www.missienederland.nl .

MissieNederland is een breed netwerk van honderden christelijke organisaties en plaatselijke gemeenten, zes kerkgenootschappen en vele betrokken individuen. Samen spannen we ons ten volle in om de Kerk te helpen haar missionaire roeping vorm te geven. Onze hoofddoelstelling (zoals deze ook verwoord is in de statuten): MissieNederland verbindt, ondersteunt en inspireert christelijke gemeenschappen bij het getuige zijn & discipelen maken van Jezus Christus.

Missie Nederland