"Niet zomaar een bijbelstudie"

Handboek voor CBSI Grote Groepsleiders

Het Handboek voor de CBSI Grote Groepsleiders is nu beschikbaar. In dit handige naslagwerk vind je bijvoorbeeld hoe je een CBSI groep kunt starten, hoe een CBSI leidersteam eruit ziet, wat komt er kijken bij Gespreksleider zijn en hoe je vanuit 8 voorbereidingsstappen onderwijs kunt geven vanuit Gods woord. Voor je teamleden kun je hieruit kopieën maken met de voor hen specifieke informatie mbt een ieders taak. Nadat je getraind bent door CBSI kun je dit handboek bestellen voor EURO 7,50 .

Gebed

Bidden met en voor elkaar verbindt en brengt eenheid. Als je gebedspunten hebt voor je bijbelstudiegroep, mail die dan naar José Huizer, onze gebedscoördinator: jose@cbsi.nl . Het Nationaal onderSteunend Team bidt dan met je mee.