"Niet zomaar een bijbelstudie"

Bijbelstudie materialen

Nadat u en uw leidersteam getraind zijn, kunt u ons materiaal bestellen, via info@cbsi.nl of via een bericht op ons contactformulier.

Iedere deelnemer heeft een Werkboek nodig, hierin staan de te maken vragen, het commentaar en is er ruimte om de antwoorden in te schrijven en aantekeningen te maken.

De volgende Bijbelstudies zijn momenteel beschikbaar:

Gods unieke boek 6 (hele) lessen € 6,-
Gods unieke boek
12 (halve) lessen € 6,-
De Pentateuch (5 boeken van Mozes)* les 1 t/m 10 € 8,-
  les 11 t/m 20 € 8,-
  les 21 t/m 30 € 8,-
Deuteronomium* les 1 t/m 6 € 6,-
  les 7 t/m 12 € 6,-
Jozua 6 lessen € 6,-
Richteren 5 lessen € 5,-
Ruth 4 lessen € 4,-
1 Samuël 10 lessen € 8,-
2 Samuël 6 lessen € 6,-
Wijsheid van Salomo ([delen uit] Spreuken, Prediker, Hooglied) 12 lessen € 10,-
Lucas* les 1 t/m 10 € 8,-
  les 11 t/m 20 € 8,-
  les 21 t/m 30 € 8,-
Lucas (jongerenstudie 16-25 jaar)* les 1 t/m 9 € 8,-
  les 10 t/m 18 € 8,-
  les 19 t/m 26 € 8,-
Handelingen* les 1 t/m 10 € 8,-
  les 11 t/m 20 € 8,-
  les 21 t/m 30 € 8,-
Romeinen* les 1 t/m 10 € 8,-
  les 11 t/m 20 € 8,-
  les 21 t/m 29 € 8,-
1 Korintiërs* les 1 t/m 9 € 7,50
  les 10 t/m 17 € 7,50
2 Korintiërs* les 1 t/m 6 € 6,-
  les 7 t/m 12 € 6,-
Galaten 6 lessen € 6,
Efeziërs 6 lessen € 6,-
Filippenzen
6 lessen € 6,-
Filippenzen (jongerenstudie 16-25 jaar) 6 lessen € 6,-
Kolossenzen 6 lessen € 6,-
1 & 2 Tessalonicenzen 6 lessen € 6,-
Leven als christen (Filemon, 1, 2 & 3 Johannes, Judas) 12 lessen € 10,-
Jakobus 6 lessen € 6,-
Jakobus (jongerenstudie 16-25 jaar) 6 lessen € 6,-
1 Johannes 6 lessen € 6,-
Openbaring  les 1 t/m 10 € 8,-
                      les 11 t/m 20 € 8,-
                       les 21 t/m 30 € 8,-


* De delen zijn los te bestellen.

Bij de meeste studies is voor de groepsleider een Handleiding met achtergrondinformatie beschikbaar. In het algemeen is één Handleiding per groep voldoende.

Bekijk ook de voorbeeldlessen (Jakobus 3, Jozua 3-5).

Verder is beschikbaar de studie "Als je gaat bidden …"  voor € 6,- (8 lessen, inclusief antwoordsleutel). Deze studie is speciaal bedoeld ter voorbereiding voor een team dat een nieuwe Bijbelstudiegroep wil starten.

Deze boeken worden u tegen een zo laag mogelijke prijs ter beschikking gesteld. De prijzen zijn exclusief verzendkosten.

CBSI Nederland verzorgt gratis trainingen om dit materiaal te kunnen gebruiken.

U kunt ons werk steunen door een gift op ING Bankrekeningnummer NL51 INGB 0008 4545 92 t.n.v. Stichting CBSI Nederland te Broek op Langedijk.