"Niet zomaar een bijbelstudie"

CBSI Servië

Als in een land interesse is om CBSI te starten, dan stuurt Community Bible Study International een echtpaar als "Kalebs" naar dat land. Zij zijn dan verantwoordelijk om het werk op te zetten. Dit houdt in: goede vertalers zoeken, nationale leiders aanstellen, en een bestuur oprichten. Het is de bedoeling dat elk land helemaal onafhankelijk wordt.

Servië krijgt deze ondersteuning van onze voormalige Nederlandse CBSI directeur. Daar zijn nu 5 bijbelstudiegroepen en al 6 studies vertaald.

          cbsi servie
De eerste CBSI groep in Servië o.l.v. Korni Srnec