'Niet zomaar een Bijbelstudie' Community Bibly Study Nederlands Community Bibly Study English

CBS Nederland is een ANBI

Hieronder staat de informatie die de Nederlandse belastingdienst op de internetsite eist om een ANBI te mogen zijn.

Naam van de instelling: Stichting CBSI Nederland

RSIN: 816 286 462

Bezoekadres: Friesestraat 103, 3812 EB  Amersfoort

Doelstelling: Zie bijlage “Beleidsplan 2023-2026

Beleidsplan: Zie bijlage “Beleidsplan 2023-2026

Bestuurssamenstelling:

  • Erik van de Pol, voorzitter
  • Bas Verheij, penningmeester
  • Marry Mulder, secretaris

Beloningsbeleid: Behalve een vergoeding voor gemaakte reis- en onkosten ontvangen de bestuursleden geen bezoldiging, noch vacatiegelden. Dit geldt ook voor alle vrijwilligers die werken in het landelijk uitvoerend team (NST), inclusief de Nationaal Coördinator.

Financiële verantwoording 2021: Zie bijlage “Financiële verantwoording 2021

Jaarverslag 2022: Zie bijlage “Jaarverslag 2022

Financiële verantwoording 2022: Zie bijlage “Financiële verantwoording 2022