'Niet zomaar een Bijbelstudie' Community Bibly Study Nederlands Community Bibly Study English

CBS Nederland is een ANBI

Hieronder staat de informatie die de Nederlandse belastingdienst op de internetsite eist om een ANBI te mogen zijn.

Naam van de instelling: Stichting CBSI Nederland

RSIN: 816 286 462

Bezoekadres: Nieuwlandsedreef 8, 3824 PZ  Amersfoort

Doelstelling: Zie bijlage “Beleidsplan 2023-2026

Beleidsplan: Zie bijlage “Beleidsplan 2023-2026

Bestuurssamenstelling:

  • Voorzitter: Erik van de Pol
  • Secretaris: Marry Mulder
  • Penningmeester: vacant

Beloningsbeleid: Behalve een vergoeding voor gemaakte reis- en onkosten ontvangen de bestuursleden geen bezoldiging, noch vacatiegelden. Dit geldt ook voor alle vrijwilligers die werken in het landelijk uitvoerend team (NST), inclusief de Nationaal Coördinator.

Jaarverslag 2023: Zie bijlage “Jaarverslag 2023

Financiële verantwoording 2022: Zie bijlage “Financiële verantwoording 2022

Financiële verantwoording 2023: Zie bijlage “Financiële verantwoording 2023