'Niet zomaar een Bijbelstudie' Community Bibly Study Nederlands Community Bibly Study English

CBS Nederland in de praktijk

De studies van CBS Nederland zijn gemaakt voor zelfstudie in combinatie met gesprekken en uitwisseling binnen een groep. Dit is terug te vinden in de opbouw van de verschillende onderdelen van een studie:

  • Persoonlijke Bijbelstudie (zelf ontdekken)
  • Stimulerende groepsdiscussie (leren van elkaar)
  • Praktisch onderricht (onderwijs met toepassing)
  • Verhelderend commentaar (extra verdieping)

In elke groep wordt dit gecombineerd met:

  • Persoonlijke aandacht (voor iedereen)

Groepen worden geleid door een leidersteam bestaande uit groepsleider(s), gespreksleider(s) en een coördinator; dit geeft een groep een solide basis. De leidersteams worden getraind en ondersteund door het landelijke team van CBS Nederland.

De studies zijn meestal per Bijbelboek opgezet, hoewel soms ook een combinatie van Bijbelboeken rond een thema voorkomt. Zie Materialen voor een lijst van studies.

Persoonlijke Bijbelstudie

Het zelf lezen van de Bijbel staat voorop! Iedere deelnemer heeft alleen een Bijbel en een Werkboek waarin vragen staan over het Bijbelgedeelte dat in de groep besproken gaat worden. Er zijn dus geen geen andere studieboeken nodig. Groepsleden beantwoorden thuis de vragen en krijgen zo zelf al een beter inzicht in het betreffende Bijbelgedeelte.

Stimulerende groepsdiscussie

Vervolgens komen de groepsleden samen om met elkaar het Bijbelgedeelte en de vragen te bespreken; dit gebeurt onder leiding van een getrainde gespreksleider. Hierdoor leert men van elkaar en verdiept ook je eigen kennis en inzicht.

Praktisch onderricht

Na het groepsgesprek diept de groepsleider het Bijbelgedeelte nog verder uit. Er wordt een link gelegd naar de praktijk van ons leven en men wordt aangemoedigd het geleerde in de praktijk te brengen.

Verhelderend commentaar

De groepsleden lezen hierna thuis in het Werkboek nog een verhelderend commentaar, dit is de afsluiting van de les. Hierna begin je aan de nieuwe les door je voor te bereiden op het volgende Bijbelgedeelte door middel van je persoonlijke Bijbelstudie.

Persoonlijke aandacht

Door het volgen van de Bijbelstudies en de gesprekken ontstaat er een band met elkaar. In het meeleven, o.a. door gebed of praktische hulp, van de leider(s) en de andere groepsleden wordt ook Gods liefde ervaren.