'Niet zomaar een Bijbelstudie' Community Bibly Study Nederlands Community Bibly Study English

CBS Nederland in de praktijk

De studies van CBS Nederland zijn gemaakt voor zelfstudie in combinatie met gesprekken en uitwisseling binnen een groep. Dit is terug te vinden in de opbouw van de verschillende onderdelen van een studie.

Persoonlijke Bijbelstudie – zelf aan de slag

Het zelf lezen van de Bijbel staat voorop! Thuis maak je de ‘Vragen voor thuisstudie’ in het Werkboek. Zo krijg je zelf meer inzicht in het betreffende Bijbelgedeelte.

Stimulerende groepsdiscussie – samen in gesprek

Je komt met een groep bijeen om de vragen te bespreken. Hierdoor leer je van elkaar en verdiept ook je eigen kennis en inzicht.

Praktisch onderricht – een link naar de praktijk

Een groepsleider diept het Bijbelgedeelte nog verder uit. Je wordt uitgedaagd het geleerde in praktijk te brengen: Gods Woord van je hoofd naar je hart.

Nabeschouwing – verdiepende toerusting

Als afsluiting van de les lees je thuis nog een Nabeschouwing met verhelderende achtergrondinformatie en verdieping. Vervolgens begin je aan de nieuwe les door zelf weer de ‘Vragen voor thuisstudie’ te maken.

Persoonlijke aandacht – Community

Door samen met anderen Bijbelstudie te doen ontstaat er een band met elkaar waarin de liefde van God zichtbaar wordt. De ‘C’ van Community komt tot uiting in de aandacht vóór en het meeleven mét elkaar.