'Niet zomaar een Bijbelstudie' Community Bibly Study Nederlands Community Bibly Study English

Bijbelstudie materialen

Nadat u en uw leidersteam getraind zijn, kunt u ons materiaal bestellen, via info@cbsi.nl of via een bericht op ons contactformulier .

Iedere deelnemer heeft een Werkboek nodig, hierin staan de te maken vragen, het commentaar en is er ruimte om de antwoorden in te schrijven en aantekeningen te maken.

De volgende Bijbelstudies zijn momenteel beschikbaar:

 Gods unieke boek (GL-versie)  7 lessen  € 7,-
 Gods unieke boek (GL-versie) (voor internationale groepen)  7 lessen  € 7,-
 Gods unieke boek (GL-versie) (kleurendruk en video bij iedere les)  7 lessen  € 9,-
 Gods unieke boek
 12 (halve) lessen  € 8,-
 De Pentateuch (5 boeken van Mozes)*  les 1 t/m 10  € 10,-
 les 11 t/m 20  € 10,-
 les 21 t/m 30  € 10,-
 Deuteronomium*  les 1 t/m 6  € 6,-
   les 7 t/m 12  € 6,-
 Jozua  6 lessen  € 6,-
 Richteren  5 lessen  € 5,-
 Ruth  4 lessen  € 4,-
 1 Samuël  10 lessen  € 10,-
 2 Samuël  6 lessen  € 6,-
 Job  6 lessen  € 6,-
 Wijsheid van Salomo ([delen uit] Spreuken, Prediker, Hooglied)  12 lessen  € 12,-
 Daniël (GL-versie)  12 lessen  € 12,-
 Daniël (GL-versie) (voor internationale groepen)  12 lessen  € 12,-
 Terugkeer naar Jeruzalem [uit de ballingschap] (standaard versie)  les 1 t/m 10  € 10,-
 Lucas (GL-versie)*  les 1 t/m 10  € 10,-
 les 11 t/m 20  € 10,-
 les 21 t/m 30  € 10,-
 Lucas (GL-versie) (voor internationale groepen)*  les 1 t/m 10  € 10,-
 les 11 t/m 20  € 10,-
 les 21 t/m 30  € 10,-
 Lucas*  les 1 t/m 10  € 10,-
 les 11 t/m 20  € 10,-
 les 21 t/m 30  € 10,-
 Lucas (jongerenstudie 16-25 jaar)*  les 1 t/m 9  € 9,-
 les 10 t/m 18  € 9,-
 les 19 t/m 26  € 9,-
 Handelingen (GL-versie)*  les 1 t/m 10  € 10,-
 les 11 t/m 20  € 10,-
 les 21 t/m 30  € 10,-
 Handelingen (GL-versie) (voor internationale groepen)*  les 1 t/m 10  € 10,-
 les 11 t/m 20  € 10,-
 les 21 t/m 30  € 10,-
 Handelingen*  les 1 t/m 10  € 10,-
 les 11 t/m 20  € 10,-
 les 21 t/m 30  € 10,-
 Romeinen*  les 1 t/m 10  € 10,-
 les 11 t/m 20  € 10,-
 les 21 t/m 29  € 10,-
 1 Korintiërs*  les 1 t/m 9  € 9,-
 les 10 t/m 17  € 9,-
 2 Korintiërs*  les 1 t/m 6  € 6,-
 les 7 t/m 12  € 6,-
 Galaten  6 lessen  € 6,
 Efeziërs  6 lessen  € 6,-
 Efeziërs (GL-versie)  12 lessen  € 12,-
 Efeziërs (GL-versie) (voor internationale groepen)  12 lessen  € 12,-
 Filippenzen
 6 lessen  € 6,-
 Filippenzen (jongerenstudie 16-25 jaar)  6 lessen  € 6,-
 Kolossenzen  6 lessen  € 6,-
 1 & 2 Tessalonicenzen  6 lessen  € 6,-
 Christelijk Leiderschap (1 & 2 Timoteüs, Titus)  12 lessen  € 12,-
 Leven als christen (Filemon, 1, 2 & 3 Johannes, Judas)  12 lessen  € 12,-
 Jakobus  6 lessen  € 6,-
 Jakobus (jongerenstudie 16-25 jaar)  6 lessen  € 6,-
 1 Johannes  6 lessen  € 6,-
 Openbaring   les 1 t/m 10  € 10,-
                       les 11 t/m 20  € 10,-
                        les 21 t/m 30  € 10,-

* De delen zijn los te bestellen.