'Niet zomaar een Bijbelstudie' Community Bibly Study Nederlands Community Bibly Study English

Wat is CBS Nederland?

CBS Nederland …

… is een unieke manier van Bijbelstudie doen, die persoonlijke studie combineert met het leren van en met elkaar in een Bijbelstudiegroep. Zie Waarom CBS? en CBS in de praktijk .

… is niets zonder gebed. Gebed voor en in onze groepen is het startpunt bij onze beslissingen en activiteiten. Er is een maandelijkse gebedskalender waarop iedere groep op een vaste dag genoteerd staat. Het landelijke team bidt op die dag voor de genoemde groep(en) en hun leiders. In de VS zijn CBS groepen die specifiek voor CBS Nederland bidden. En ook daarbuiten wordt CBS Nederland ondersteund door gebed, daar CBS landenteams wereldwijd voor elkaar bidden.

… wil niets anders dan mensen bij Gods Woord, de Bijbel, betrekken.  Wil je meer weten over de Bijbel en wat dit voor jou kan beteken? Wil je je daarin persoonlijk verdiepen en er in gesprek over gaan met anderen? Neem dan contact met ons op en wij brengen je in contact met de juiste persoon van een groep. Zie ook Waarom CBS?

… is er voor iedereen – iedereen is welkom. Onze missie is om mensen tot discipelen van de Here Jezus Christus te maken – door middel van diepgaande en levensveranderende Bijbelstudies voor iedereen, in een groep met persoonlijke aandacht voor alle deelnemers. Wij willen dat iedereen die in een groep van CBS Nederland meedoet zich er thuis voelt en merkt dat er aandacht en respect is voor elkaar, ongeacht achtergrond, opleiding, kerkelijke betrokkenheid, etniciteit of economische status. Wij verlangen naar eenheid in verscheidenheid. Wij zoeken naar wat ons samenbindt in het christelijk geloof.

… is interkerkelijk. Wij concentreren ons op de essentiële dingen van het christelijke geloof, niet op de verschillen tussen de denominaties die er in ons land zijn. Als we groeien in liefde en respect voor een ander leren we dat christenen verschillende opinies kunnen hebben over zaken die niet wezenlijk zijn voor onze relatie met God. Het interkerkelijke aspect komt ook tot uiting in de diverse achtergronden van de leden van ons Comité van Aanbeveling.