'Niet zomaar een Bijbelstudie' Community Bibly Study Nederlands Community Bibly Study English

Privacy en Cookies

Privacyverklaring CBS Nederland

Community Bible Study Nederland (CBS Nederland) verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepassingsgebied

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en/of gebruik van onze website.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

A. Gegevens door u verstrekt

  • Contact gegevens verkregen via het contactformulier op onze website, zoals naam, adres, postcode, woonplaats, telefoon en email.
  • Additionele gegevens verkregen via communicatie met u, bijvoorbeeld door middel van ons contactformulier, e-mail of telefoon. Dit omvat bijvoorbeeld uw verzoek, uw rol in de context van uw verzoek of een bankrekeningnummer in geval van een bestelling.

B. Gegevens die door de website automatisch worden verzameld

  • Computer-, browser- en netwerkinformatie zoals bijvoorbeeld type operating systeem, browser type of IP adres.
  • Gebruiksdata, zoals de pagina’s op onze website die u bezocht heeft.

Waarvoor worden persoonsgegevens gebruikt?

  • Het verwerken van uw bestelling.
  • Het behandelen van uw reactie aan ons, zoals uw vraag of opmerking.
  • Het versturen van informatie van of over onze organisatie, zoals de nieuwsbrief, mededelingen of een uitnodiging voor een activiteit.
  • Het onderhouden van contact met de contactpersonen van de lokale groepen.
  • Het in stand houden en correct functioneren van onze website.