'Niet zomaar een Bijbelstudie' Community Bibly Study Nederlands Community Bibly Study English

CBS is nationaal en internationaal verbonden

Community Bible Study (CBS) is een internationale, interkerkelijke organisatie die diepgaande Bijbelstudie bevordert en begeleidt. De studies zijn vertaald in meer dan 75 talen en aanwezig in 80 landen.

Wilt u meer weten over het werk van CBS in Europa, kijk dan hier verder.

Hier vindt u de sites van Community Bible Study International en Community Bible Study USA .

CBS Nederland is aangesloten bij Missie Nederland, www.missienederland.nl . MissieNederland is een breed netwerk van honderden christelijke organisaties en plaatselijke gemeenten, zes kerkgenootschappen en vele betrokken individuen. Samen spannen ze zich ten volle in om de Kerk te helpen haar missionaire roeping vorm te geven. De hoofddoelstelling (zoals deze ook verwoord is in de statuten) is: MissieNederland verbindt, ondersteunt en inspireert christelijke gemeenschappen bij het getuige zijn & discipelen maken van Jezus Christus.