'Niet zomaar een Bijbelstudie' Community Bibly Study Nederlands Community Bibly Study English

Waarom kiezen voor een CBS Bijbelstudie?

De missie van CBS Nederland is …

… om mensen tot discipelen van de Here Jezus Christus te maken – door middel van diepgaande en levensveranderende Bijbelstudies voor iedereen, in een groep met persoonlijke aandacht voor alle deelnemers.

CBS Nederland is interkerkelijk

CBS Nederland biedt Bijbelstudie voor iedereen en is niet verbonden aan een bepaalde kerk of kerkgenootschap. Wij willen verbinden in de grote christelijke gemeenschap in Nederland en daarbuiten door mensen bij God’s Woord, de Bijbel, te brengen en liefde en eenheid onder hen te bevorderen.

Gemaakt en bedoeld voor groepsstudie

Het materiaal van CBS Nederland is gemaakt en bedoeld voor studie in een groep of kring. Dit heeft veel voordelen ten opzichte van een individuele studie:

  • Je bent deel van een groep, die je stimuleert en uitdaagt.
  • Je verdiept en verbreedt je door de interactie in een gespreksgroep.
  • Je leert van en ontmoet mensen met verschillende, al of niet kerkelijke, achtergronden.
  • Ook al ben je het niet altijd met elkaar eens, je accepteert elkaar in Christus.
  • Terwijl je samen de Bijbel onderzoekt, zoek je naar wat samenbindt.
  • Een leidersteam begeleidt de groep en draagt zorg voor structuur en voortgang.
  • Het leidersteam heeft aandacht voor alle deelnemers.
  • De landelijke organisatie ondersteunt de leidersteams en groepen.

Via de Bijbel naar een persoonlijke relatie met God

De opzet van de Bijbelstudies van CBS Nederland is tweeledig en is erop gericht dat je op een systematische manier een Bijbelboek bestudeert. Eerst lees je thuis een Bijbelgedeelte, waarna concrete vragen je helpen om dat Bijbelgedeelte beter te begrijpen. Hiervoor heb je alleen de Bijbel nodig en geen andere studieboeken. Vervolgens worden in de Bijbelstudiegroep deze -maar ook jouw eigen specifieke- vragen met elkaar besproken. Dit alles zorgt ervoor dat je zelf veel leert over de Bijbel en zo groeit in je persoonlijk geloof en je relatie met God de Vader, zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest.